Menu

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowej Soli
  67-100 Nowa Sól, ul. Szkolna 1
 • (+48) 68-387-54-04


Mapa

W oczekiwaniu na ...

Ogłoszenie

Organizacja zakończenia roku szkolnego

Uroczystość pożegnania uczniów klas VIII odbędzie się w czwartek 24.06 o godz. 14.00 na auli szkolnej (z uwagi na względy pandemiczne - bez udziału rodziców).
Zakończenie roku szkolnego dla klas IV - VII zaplanowano na 25.06 na godz. 9.00,
zakończenie klas I - III na godz. 10.00
- obie na placu szkolnym (krótkie spotkanie z dyrektorem i akademia, spotkanie z wychowawcą i wręczenie świadectw oraz nagród - w klasach).


Półkolonie dla dzieci

Dyrekcja Szkoły informuje, że w terminie 19 – 30.07.2021 r. w szkole w dni robocze w godz. 9.00 – 13.00 prowadzone będą bezpłatne zajęcia w ramach półkolonii dla dzieci. Program zajęć zakłada między innymi bezpłatne wyjścia na basen, zajęcia plastyczne i filmowe. Zapisy przyjmuje oraz szczegółowych informacji udziela Pani Aleksandra Wijatkowska.


Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowej Soli informuje, że w korytarzu szkoły na parterze umieszczona została lista kandydatów zakwalifikowanych w procesie rekrutacji do kl. I na rok szkolny 2021/2022


Plik:Erasmus+ Logo.svg – Wikipedia, wolna encyklopedia

Erasmus__ogloszenie.pdf


Bezpłatne mediacje rodzinne 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2725045854400498&id=2034629333442157

lub

http://nowasol.pl/sprawy-spoleczne/porady-prawne


W związku z obecną sytuacją epidemiczną w kraju, Urząd Miejski w Nowej Soli postanowił uruchomić w naszym mieście Linię Wsparcia dla osób przebywających w izolacji a także osób potrzebujących wsparcia psychologicznego.

Pod nr telefonu 68/ 459 03 90

Pomocy udzielają konsultanci – specjaliści w zakresie:

 - pomocy osobom w kryzysie emocjonalnym,

- pomocy rodzinnej i socjalnej,

- pomocy psychologicznej,

- wsparcia emocjonalnego.

Na linię wsparcia można dzwonić:

Poniedziałek w godzinach 16.00 – 19.00

Wtorek w godzinach 15.00 -19.00

Środa w godzinach 16.00 – 19.00

Czwartek w godzinach 16.00 – 18.00

Piątek w godzinach 16.00 – 19.00

Po pomoc i wsparcie psychologiczne może zgłosić się każdy: dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy. Pamiętajmy, że zdrowie najważniejsze, również to psychiczne.

 


Proponujemy uczniom klas I – III codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 15.00 zajęcia na e-świetlicy. Polegać będą one np. na pomocy w odrabianiu lekcji, wspólnym czytaniu bajek i lektur, realizacji zajęć plastycznych czy sportowych. Prowadzić je będą nauczyciele naszej świetlicy szkolnej. Każdego dnia ok. 11.55 poprzez wiadomość w „Librusie” przesłany zostanie do uczniów link, poprzez który oraz zalogowaniu się na platformie Gmail można dostać się na zajęcia. Zapraszamy!


Nasza szkolna biblioteka pracuje nadal w trybie stacjonarnym w następujących godzinach:
- od poniedziałku do czwartku 8.45 – 15.00 ( w najbliższy poniedziałek wyjątkowo 8.00 – 14.00),
- w piątek 8.00 – 13.00.
Zachęcamy do korzystania z jej zasobów!

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją:

Wplyw_czytania_na_rozwoj_dzieci.pdf


Wybór oferty - zakup książek - protokół

notatka_-_wybor_oferty_w_ramch_NPRC.pdf


"Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę książek do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"

NCPR_-_zapytanie_ofertowe_1.pdf

NCPR_-_zapytanie_ofertowe_2.pdf

NCPR_-_zapytanie_ofertowe_3.pdf

zalacznik_1_-_opis_przedmiotu_zamowienia_1.pdf

zalacznik_1_-_opis_przedmiotu_zamowienia_2.pdf

zal._nr_2_-_formularz_oferty.xlsx

Zalacznik_Nr_3.pdf

Zalacznik_nr_4.pdf

zal.nr_5_-_wzor_umowy.pdf


Regulamin wydawania posiłków znajduje się w zakładce "Informacje dla rodziców"


Drodzy Uczniowie!

W trosce o Wasze bezpieczeństwo z dniem 01.09.2020 r. wprowadziliśmy kilka nowych zasad:
1. Każdej klasie została przypisana sala lekcyjna, w której realizowane będą zajęcia lekcyjne z poszczególnych przedmiotów. Do innych sal uczniowie będą przemieszczać się na lekcje z informatyki oraz wychowania fizycznego. Szczegółowy wykaz pomieszczeń i przypisanych do nich klas znajdziecie w szkolnych gablotach informacyjnych.
2. Starajcie się przerwy między lekcjami spędzać na dworze – uczniowie klas I-III będą mieli do dyspozycji na ten czas teren boiska, zaś klas IV – VIII placu szkolnego. Jeśli przytrafią się dni deszczowe – przerwy spędzajcie na tym piętrze, na którym znajduje się Wasza sala lekcyjna.
Pamiętajcie również o przestrzeganiu kilku ważnych zasad bezpieczeństwa:
1. Jeżeli masz katar, kaszel, gorączkę lub inne objawy choroby – po uzgodnieniu z rodzicem/opiekunem – zostań w domu.
2. Jeśli dostrzeżesz u siebie objawy chorobowe podczas pobytu szkole – zgłoś to niezwłocznie nauczycielowi.
3. Często myj ręce.
4. Dezynfekuj dłonie każdorazowo wchodząc do szkoły.
5. Zrezygnuj z podawania ręki na powitanie; staraj się również unikać kontaktu z większą grupą uczniów.
6. Używaj tylko własnych przyborów szkolnych.
7. Zachęcamy Was do noszenia maseczki podczas przebywania na szkolnym korytarzu np. podczas przerw. Nie jest to obowiązek, ale w ten sposób chronicie siebie i innych.
8. Słuchaj uważnie i respektuj polecenia nauczyciela.
9. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa przed, w trakcie i po lekcjach.
10. Postaraj się, aby czas wolny (oczywiście po odrobieniu lekcji!) spędzać jak najczęściej na świeżym powietrzu!
Cieszę się, że wkrótce znów spotkamy się w szkolnych salach lekcyjnych i na szkolnych korytarzach! Pamiętajmy o powyższych zasadach, a z pewnością rok szkolny minie nam wszystkim bezpiecznie.
Życzę Wam wszystkim powodzenia, jak najlepszych ocen na świadectwie końcowym, wzorowego zachowania i oczywiście wiele, wiele zdrowia!
Dyr. Paweł Juckiewicz


 

 

Pomoc psychologiczna, prawna, socjalna, terapii uzależnień

     

https://cloud6z.edupage.org/cloud/Pomoc_psychologiczna_prawna_socjalna.pdf?z%3ArAqICLdCSMvzP05dEDf4Yp6N8Ts%2FaOdeGk%2BeFaU56hvKvlX3lzE7z3Ga%2BYZvXIwS


 

 

 


Przedmiotowe zasady oceniania (PZO) z wszystkich przedmiotów, dotyczące zdalnego oceniania, znajdują się w zakładce "Dokumenty szkolne"


Rekrutacja do klasy I SP1 na rok szkolny 2020/21 

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w zakładce 'Zapisy do szkoły'

Spotkania z rodzicami


 


Wszelkie informacje znajdują się w zakładce'Dokumenty szkolne'.


Od 2 grudnia 2019 r. nastąpiła zmiana w organizacji przerw między lekcjami. 

Przerwy i lekcje będą realizowane według następującego harmonogramu:

1. 800 - 845

2. 855 - 940

3. 950 - 1035

4. 1045 - 1130

5. 1150 - 1235

6. 1245 - 1330

7. 1340 - 1425

8. 1435 - 1520"Skrzynka na sygnały"

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowej Soli informuje, iż w związku z pismem MEN dot. zwiększenia bezpieczeństwa dzieci na terenie szkoły, zostaje uruchomiona „Skrzynka na Sygnały”, jako wzmocnienie współpracy pomiędzy rodzicami a szkołą. Informacje przekazywane szkole w ten sposób będą miały na celu zapobieganie i podejmowanie działań zmierzających do zniwelowania ewentualnych niebezpieczeństw i zagrożeń.

(więcej informacji znajdziecie państwo w zakładce Dokumenty szkolne.


 

Zasady bezpieczeństwa w szkole

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/


Informacje dotyczące rekrutacji do szkół średnich na rok szkolny 2019/20 znajdziesz w zakładce Dokumenty szkolne.

 


List MEN i GIS do rodziców

2018.11.08_list_MEN_i_GIS_do_rodzicow.pdf


  

 Informacje o reformie oświaty  http://www.reformaedukacji.men.gov.pl .

 

 • „Bo poezja to nie jest to, co się kurzy na bibliotecznych półkach tylko to, co masz w środku i co widzisz wokół siebie. Twój własny, niepowtarzalny świat.” Danuta Wawiłow

  Takim mottem 19.05. 2021r. w naszej szkole zostali przywitani i bardzo oczekiwani (po okresie pandemii),uczestnicy Szkolnego Konkursu Recytatorskiego. W konkursie wzięło udział kilkunastu recytatorów z klas II-III. Uczestnicy zaprezentowali swój kunszt recytatorski, a także umiejętności, nad którymi pilnie pracowali w ostatnim czasie. Zmagania z trudną sztuką recytacji oceniało jury w składzie: p. B. Binder, p. A. Frąckowiak, p. K. Masztalerz, p. E. Rewus.
  Wyłonieni zostali następujący zwycięzcy:
  I miejsce - Aleks Zawadzki klasa III B
  „Doświadczenie” M Strzałkowska
  II miejsce - Weronika Srebniak klasa III B
  „Kolorowa krowa” L. Pijanowski
  III miejsce - Julia Dziurdzik klasa II A
  „Pajęczyna”- J. Cudny
  Wyróżnienia:
  Julia Myślak klasa II A
  Julia Domerecka II C

 • Praca uczniów Szkoły Branżowej I stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Nowej Soli na XVII Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

  https://www.youtube.com/watch?v=LLekI6HEK3A

 • Uczniowie klas I - III wzięli udział w konkursie plastyczno- literackim.
  Młodzi artyści z klas 1 wykonali prace plastyczne kredkami, bądź farbami. Uczniowie z klas 2 zmierzyli się z tematem konkursu wykorzystując kolaż. Natomiast młodzi literaci z klas 3 stworzyli fantastyczne teksty literackie o naszym mieście w przyszłości. Gratulujemy udziału i wyróżnień.
  Zdjęcia wszystkich nagrodzonych prac znajdują się w albumie fotograficznym.

 • W ramach pomocy Rodzinie odbyła się w naszej szkole zbiórka dla rodziny z Bobrownik. Rodzice z dziećmi i wychowawca klasy I c przekazali wszystkie dary rodzinie.

  Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy za wsparcie i troskę o drugiego człowieka.

  Kartki świąteczne wykonane na aukcję

 • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Święto Niepodległości.

 • Dnia 23 września Klasa I C wraz z rodzicami i wychowawcą spędzili miło czas na wspólnej integracji w Parku Krasnala. Nie zabrakło dobrej zabawy i rożnych atrakcji. Zapraszamy do obejrzenia galerii.

 • W ramach profilaktyki "bezpieczni na drodze" nasi milusińscy z klas I B i I C poznawali i utrwalali znaki drogowe,sygnalizator świetlny oraz telefony alarmowe podczas spaceru po Nowej Soli.

  Pierwszoklasiści już wiedza jak bezpiecznie poruszać się po mieście.

 • Od pięciu lat 15 września obchodzi się International Dot Day, czyli Międzynarodowy Dzień Kropki. Jest to święto kreatywności, odwagi i zabawy. Uczniowie, nauczyciele, pracownicy instytucji kultury na całym świecie, organizują tego dnia wiele działań, które pomagają dzieciom odkryć talenty, poznać ich mocne strony i je zaprezentować. Świętować ten dzień możemy na różne sposoby.

  Tymczasem zapraszamy do galerii, tu nasze najpiękniejsze kropeczki.

 • Występ uczniów klasy III c - przywitanie pierwszoklasistów.

 • Uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w lekcji bibliotecznej. Zapoznali się z księgozbiorem biblioteki oraz zasadami wypożyczania książek. Złożyli przyrzeczenie, że będą szanować książki oraz odcisnęli odcisk kciuka. Każdy uczeń otrzymał dyplom czytelnika.

  Pasowanie na czytelnika

Logowanie

Nazwa użytkownika:
Hasło:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać

Galeria zdjęć

Piątek 18.06.2021

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowej Soli
  67-100 Nowa Sól, ul. Szkolna 1
 • (+48) 68-387-54-04


Galeria zdjęć